Είστε εδώ

Πετρόπουλος Ηλίας, «Οι εκθέσεις ζωγραφικής», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 25 (Μάρτιος 1957), σ. 42-43