Είστε εδώ

Κόρφης Τάσος, «Και το ξέρουμε», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 25 (Μάρτιος 1957), σ. 34