Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Γύρω από μια συζήτηση: Έχει μέλλον η αφηρημένη τέχνη;», Νέα Πορεία, τόμ. 3, τχ. 25 (Μάρτιος 1957), σ. 20-24