Είστε εδώ

«Σαράντου Παυλέα, Καθαρός λόγος», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 23-24 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1957), σ. (έσω οπισθόφυλλο)