Είστε εδώ

Μέλφος Γιάννης, «Κ. Χρυσάνθη, Οι ωδές των ταπεινών πλασμάτων», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 23-24 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1957), σ. 933