Είστε εδώ

Γιαννόπουλος Αλκιβιάδης, «Περιθώριο. Τα παράθυρα, η εποχή και η ποίηση», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 23-24 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1957), σ. 914-917