Είστε εδώ

Thomas Dylan, «Το χέρι που υπόγραψε το χαρτί», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 23-24 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1957), σ. 901-902