Είστε εδώ

Λιάσκας Βασίλης, «Φαντασία», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 23-24 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1957), σ. 891