Είστε εδώ

Πετρόπουλος Ηλίας, «Καλές τέχνες. Δώδεκα Θεσσαλονικείς ζωγράφοι», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 20-21 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1956), σ. 841-842