Είστε εδώ

Κύρου Κλείτος, «Ο κινηματογράφος. Θάνατος του ποδηλάτη, French cancan», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 20-21 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1956), σ. 839-841