Είστε εδώ

Στεργιόπουλος Κώστας, «Φθινόπωρο, της Κατοχής», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 20-21 (Οκτώβριος-Νοέμβριος 1956), σ. 796