Είστε εδώ

Σπανδωνίδης Πέτρος Σ., «Άσπρο χαλάζι του Θεού», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 16 (Ιούνιος 1956), σ. 650-653