Είστε εδώ

Braque George, «[Χωρίς τίτλο]», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 14 (Απρίλιος 1956), σ. 542