Είστε εδώ

Σιγούρος Μαρίνος, «Με άδολη σκέψη και με αγνή καρδιά», Νέα Πορεία, τόμ. 2, τχ. 13 (Μάρτιος 1956), σ. 496