Είστε εδώ

«Χρυσάνθη Ζιτσαία, Λυρικοί δρόμοι», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 8 (Οκτώβριος 1955), σ. (οπισθόφυλλο)