Είστε εδώ

«Πέτρος Σπανδωνίδης, Η νεώτερη ποίηση στην Ελλάδα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 8 (Οκτώβριος 1955), σ. (οπισθόφυλλο)