Είστε εδώ

Αθανασούλης Κρίτων, «Η τύχη του Αβεσαλώμ», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 8 (Οκτώβριος 1955), σ. 319