Είστε εδώ

Κόρφης Πέτρος, «Παύλου Π. Ναθαναήλ, Ανησυχία, πεζογραφήματα, Αντώνη Σαμαράκη, Ζητείται ελπίς, διηγήματα, Σπύρου Κατσίμη, Ο ηλίθιος, διηγήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 7 (Σεπτέμβριος 1955), σ. 294