Είστε εδώ

«Αλληλογραφία», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 7 (Σεπτέμβριος 1955), σ. 299-300