Είστε εδώ

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Φοίβου Ανθέμη, Χιμαιρικές σκιές, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 7 (Σεπτέμβριος 1955), σ. 299