Είστε εδώ

Αλαβέρας Τηλέμαχος, «Μετατόπιση», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 7 (Σεπτέμβριος 1955), σ. 269-270