Είστε εδώ

Δόξας Τάκης, «Κέρινοι άνθρωποι», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 5-6 (Ιούλιος-Αύγουστος 1955), σ. 211-214