Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Ζωής Καρέλλη, Κασσάνδρα και άλλα ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος 1955), σ. 135