Είστε εδώ

Θέμελης Γιώργος, «Η ποίηση του Καβάφη. Διαστάσεις και όρια. Δοκιμή για μια βαθύτερη ερμηνεία», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος 1955), σ. 96-107