Είστε εδώ

Ντάλιας Χρήστος, «Της πολιτείας η συλλογή», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 3 (Μάιος 1955), σ. 95