Είστε εδώ

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Δημήτρη Γ. Σερεμέτη, Ο Παπαδιαμάντης και η κοινωνία», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 2 (Απρίλιος 1955), σ. 90