Είστε εδώ

Αυλωνίτου Λύντια, «Στο μουντό πεντάγραμμο», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 2 (Απρίλιος 1955), σ. 77