Είστε εδώ

Δέλιος Γιώργος, «Ένα κεφάλαιο (από το ανέκδοτο μυθιστόρημα Πορεία)», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 2 (Απρίλιος 1955), σ. 57-67