Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Γεωργίου Θέμελη, Δενδρόκηπος, ποιήματα», Νέα Πορεία, τόμ. 1, τχ. 1 (Μάρτιος 1955), σ. 36-38