Είστε εδώ

«Ελάβαμε», Μορφές, τχ. 87-88-89 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1953), σ. 349-350