Είστε εδώ

Αλαβέρας Τηλέμαχος, «Η ζωή του βιβλίου. Τάκη Ακρίτα Γεώργιος Βιζυηνός», Μορφές, τχ. 87-88-89 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1953), σ. 348