Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Θέατρο Θεσσαλονίκης», Μορφές, τχ. 87-88-89 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1953), σ. 342