Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από μήνα σε μήνα. Διακοπή», Μορφές, τχ. 87-88-89 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1953), σ. 342