Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Το σπήλαιο», Μορφές, τχ. 87-88-89 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1953), σ. 325