Είστε εδώ

«Αλληλογραφία», Μορφές, τχ. 86 (Νοέμβριος 1953), σ. 320