Είστε εδώ

«Τυπογραφικές εργασίες», Μορφές, τχ. 86 (Νοέμβριος 1953), σ. (εσώφυλλο)