Είστε εδώ

Αλαβέρας Τηλέμαχος, «Η ζωή του βιβλίου. Παναγιώτη Γούλα: Οι χωριανοί μου - Αθήνα 1953», Μορφές, τχ. 82-83 (Ιούλιος-Αύγουστος 1953), σ. 245