Είστε εδώ

Αλαβέρας Τηλέμαχος, «Η ζωή του βιβλίου. Κώστα Τσαγκαράδα: Απόστολος Γ. Κωνσταντινίδης - Σκιαγραφία ή εγκώμιον πνευματικής συναλλαγής σαράντα πέντε χρόνων - Αλεξάνδρεια, Μάιος 1951», Μορφές, τχ. 82-83 (Ιούλιος-Αύγουστος 1953), σ. 245