Είστε εδώ

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Η ζωή του βιβλίου. Όλγας Παπαστάμου: Θύμησες, ποιήματα, Αθήνα 1952», Μορφές, τχ. 82-83 (Ιούλιος-Αύγουστος 1953), σ. 244-245