Είστε εδώ

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Η ζωή του βιβλίου. Όλγας Βότση: Ενδόμυχα, ποίηση - Αθήνα 1953», Μορφές, τχ. 82-83 (Ιούλιος-Αύγουστος 1953), σ. 243-244