Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Οι ελεγείες του Ντουίνο του R.M. Rilke», Μορφές, τχ. 82-83 (Ιούλιος-Αύγουστος 1953), σ. 218-221