Είστε εδώ

Bryant William Cullen, «[Μες στις άλλες πεντάμορφες του αγρού]», Μορφές, τχ. 82-83 (Ιούλιος-Αύγουστος 1953), σ. 217