Είστε εδώ

Σταθόπουλος Αρίστος, «Ο Ραββί προσεύχεται», Μορφές, τχ. 78-79 (Μάρτιος-Απρίλιος 1953), σ. 83