Είστε εδώ

Μπουζιάνης Γιώργος, «Φιγούρα αποκεκλιμένη», Μορφές, τχ. 78-79 (Μάρτιος-Απρίλιος 1953), σ. 82