Είστε εδώ

Kafka Franz, «Η δίκη (Μυθιστόρημα)», Μορφές, τχ. 74 (Νοέμβριος 1952), σ. 316-322