Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Άγιος Δημήτριος», Μορφές, τχ. 74 (Νοέμβριος 1952), σ. 313-315