Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Άγγελου Φουριώτη Πνευματική Πορεία 1900-1950 έκδ. Μαυρίδη, 1951-1952 Αθήναι», Μορφές, τχ. 73 (Οκτώβριος 1952), σ. 282-283