Είστε εδώ

Kafka Franz, «Η δίκη (Μυθιστόρημα)», Μορφές, τχ. 73 (Οκτώβριος 1952), σ. 263-268