Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Άγιος Δημήτριος», Μορφές, τχ. 73 (Οκτώβριος 1952), σ. 255-262