Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η σκοπιά μας. 28 Οκτωβρίου 1940», Μορφές, τχ. 73 (Οκτώβριος 1952), σ. 245-246